Chkhartishvili – L.Abuladze Final GR – 59 kg Georgian Championship U23 2017

What do you think this Chkhartishvili – L.Abuladze Final GR – 59 kg Georgian Championship U23 2017 video?

Chkhartishvili - L.Abuladze Final GR - 59 kg Georgian Championship U23 2017

Davit Chkhartishvili – Leri Abuladze Final GR – 59 kg Georgian Championship U23 2017 Tbilisi
დავით ჩხარტიშვილი – ლერი აბულაძე ფინალი 59 კგ საქართველოს ჩემპიონი 23-წლამდელები 2017 ბერძნულ-რომაული

Be sure to share this Chkhartishvili – L.Abuladze Final GR – 59 kg Georgian Championship U23 2017 video!