Zviad Pataridze – Obieqtivi

What do you think this Zviad Pataridze – Obieqtivi video?

Zviad Pataridze - Obieqtivi

4-times World Champion Zviad Pataridze – TV Obieqtivi Georgia
მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ზვიად პატარიძე სტუმრად ობიექტივში

Be sure to share this Zviad Pataridze – Obieqtivi video!