Givi Matcharashvili Highlights 97 kg U23 European Championship 2017

What do you think this Givi Matcharashvili Highlights 97 kg U23 European Championship 2017 video?

Givi Matcharashvili Highlights 97 kg U23 European Championship 2017

Givi Matcharashvili (GEORGIA) FS – 97 kg U23 European Championship 2017 Hungary Szombathely
გივი მაჭარაშვილი 74 კგ ევროპის ჩემპიონატი 23-წლამდე უნგრეთი თავისუფალი ჭიდაობა

Be sure to share this Givi Matcharashvili Highlights 97 kg U23 European Championship 2017 video!