2016 NWCA MD Duals – WCWA Semifinal: King vs Campbellsville [155 lbs]

Check out this 2016 NWCA MD Duals – WCWA Semifinal: King vs Campbellsville [155 lbs] video!

What do you think about this 2016 NWCA MD Duals – WCWA Semifinal: King vs Campbellsville [155 lbs] video? Comment below.